ODLUKA O ČLANARINAMA U OMLADINSKOJ ŠKOLI NOGOMETA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da su polaznici Omladinske škole nogometa Kluba u kategorijama U-9, U-11, U-12, mlađi pioniri i stariji pioniri dužni plaćati članarine.

 

Članak 2.

Mjesečna članarina iznosi 26.54€ za Nogometnu početnicu te 33.18€ za ostale kategorije.

 

Članak 3.

Ukoliko iz jedne obitelji ima više polaznika Omladinske škole nogometa Kluba u kategorijama iz članka 1. ove Odluke, tada se na svaki takav polaznik primjenjuje umanjenje mjesečne članarine od 25%.

 

Članak 4.

Od plaćanja članarine oslobođeni su sljedeći polaznici Omladinske škole nogometa Kluba:

djeca koja sa Klubom imaju zaključeni ugovor o stipendijskom igranju,
djeca iz obitelji koji su korisnici socijalne pomoći,
djeca kojima su oba roditelja preminula,
djeca preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata,
djeca koja imaju prebivalište na udaljenosti od najmanje 35 kilometara udaljenosti od Pule.

Ispunjenje okolnosti radi oslobođenja od plaćanja članarine potrebno je dokazati odgovarajućim ispravama.

 

Članak 5.

Članarina se naplaćuje u svakoj natjecateljskoj sezoni za razdoblje od rujna do lipnja iduće godine, to jest za sveukupno deset mjeseci u natjecateljskoj sezoni. Iznimno, u natjecateljskoj sezoni 2022/23, članarina se naplaćuje od listopada 2022 do lipnja 2023, to jest za razdoblje od devet mjeseci u navedenoj natjecateljskoj sezoni.

 

Članak 6.

Polaznici Omladinske škole nogometa Kluba dužni su uplatiti članarinu do najkasnije desetog u mjesecu za tekući mjesec.

Članarina se uplaćuje na žiro račun Kluba broj (IBAN): HR4523800061132001673

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 01.10.2022.